Missie en Visie

Waarom Ergotherapie aan huis?


Reeds tijdens mijn opleiding werd ik geconfronteerd met de noden van thuiswonende 60+ers.
Een toen lopend onderzoek naar de meerwaarde van ergotherapie in de thuiszorg bij deze doelgroep, inspireerde me en toonde aan dat ergotherapie de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Vanuit deze inspiratie volgde ik in 2009 de opleiding “Ergotherapeut, specialist in de thuiszorg” georganiseerd door het Vlaams Ergotherapeuten verbond (VE).
Ik had toen ook al het idee om als ergotherapeut in de thuiszorg mijn bijdrage te leveren, ik combineerde dit echter met een job in het wzc. Toen ik van daaruit de vraag kreeg om meer taken en uren op mij te nemen, stopte ik mijn thuiszorgplannen in de koelkast.
Mijn functie in het wzc confronteerde me de laatste jaren opnieuw met de noden van thuiswonende 60+ers. Dit motiveerde me om mijn plannen terug uit de koelkast te halen…

Als ergotherapeut wil ik een aanvulling bieden op de reeds bestaande thuiszorgdiensten met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren voor cliënten en hun mantelzorgers.
De cliënt en zijn omgeving staan centraal en bepalen dan ook mee de therapiedoelen en het actieplan.

Hoe ga ik te werk?

“Ik maak graag tijd om naar jouw verhaal te luisteren…”


We plannen samen een intake gesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek luister ik graag naar uw hulpvraag. We brengen deze in kaart en bepalen samen de doelen en het actieplan.

Samen gaan we op weg naar meer levenskwaliteit voor jou, in je dagelijks leven.

Ik neem mijn rugzak met ervaring en kennis mee om je bij te staan waar dat nodig is. Maar ik kijk ook graag naar wat er in jouw rugzak zit aan ervaring, mogelijkheden en beperkingen.

Ergotherapie staat niet op zich, ik werk steeds op voorschrift van een behandelende arts. Dit kan uw huisarts zijn of de revalidatiearts (indien van toepassing).
Ik werk ook graag samen met andere hulpverleners die al bij u thuis komen of waar u beroep op doet. Maar dit enkel met uw uitdrukkelijke toestemming.

Tussentijds of aan het einde van het ergotherapieproces maak ik een evaluatieverslag voor u en voor uw behandelende arts.

Tarieven


Voor informatie over mijn tarieven mag u mij vrijblijvend contacteren.

Voor een intake gesprek voorzie ik 1u30.
Een ergotherapie sessie kan 1u of 30 minuten duren, afhankelijk van de noden.