Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is de paramedische discipline die zich richt op de dagelijkse activiteiten en handelingen van de cliënt.

De ergotherapeut helpt de cliënt om (opnieuw) taken en rollen in het dagelijks leven op te nemen met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wanneer kan je beroep doen op een ergotherapeut?

Als je in je dagelijks leven problemen ondervindt met het uitvoeren van taken en handelingen kan je een beroep doen op een ergotherapeut. Deze problemen kunnen ontstaan zijn door ziekte of ongeval, door ouderdom of door problemen in de ontwikkeling bij kinderen en volwassen. Ze kunnen van fysieke, cognitieve of emotionele aard zijn of een combinatie.

De taken en handelingen die je (opnieuw) wil uitvoeren, de rollen die je (opnieuw) wil opnemen, kunnen zich afspelen in alle domeinen van het dagelijksleven. Het kan gaan over zelfzorg, huishoudelijke taken, mobiliteit en verplaatsing, vrijetijd en hobby’s, werken en leren, vrijwilligerswerk, …

Wat doet de ergotherapeut?

Ergotherapie kan bestaan uit:

– behandeling/oefentherapie: door middel van activiteiten vaardigheden of handelingen in oefenen of (opnieuw) aanleren.

– advies verlenen: rond (woning) aanpassing, omgaan met beperkingen, strategieverandering, gebruik van hulpmiddelen,…

– de cliënt en zijn omgeving begeleiden/coachen in de weg naar meer levenskwaliteit.

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Ik bied ergotherapie aan huis. Ik kies er heel bewust voor om bij de cliënt thuis langs te komen, omdat zich daar ook de meeste problemen voordoen. Zo krijg ik meteen zicht op de situatie en kan ergotherapie heel concreet ingezet worden.

Voor wie?

  • volwassenen en ouderen
  • personen met dementie en hun mantelzorgers
  • valpreventie
  • fysieke revalidatie aan huis, na ziekte of ongeval bv: CVA patiënten
  • personen met de ziekte van Parkinson
  • personen met chronische nek- en rugklachten
  • zorgtraject van personen met Long-COVID-19
  • advies en begeleiding bij gebruik van hulpmiddelen
  • advies rond woningaanpassing